گـــروه نـقطــهdot group

project Irancell`s Stand Wimax

project Name
Irancell`s Stand Wimax
Client
MTN Irancell
category
Environmental , Industrial
type
Exhibition , Product
project Year
2010
picture no. 1 of Irancell`s Stand Wimax
picture no. 2 of Irancell`s Stand Wimax
picture no. 3 of Irancell`s Stand Wimax
go back to all projects

You are using on old browser that can't display this website correctly. So, please upgrade it

این وبسایت در مرورگرهای قدیمی که هم اکنون در حال استفاده از آن هستید ، درست نمایش داده نمشود
برای مشاهده وبسایت مرورگر را ارتفاع دهید

close