گـــروه نـقطــهdot group

project Design and Production Shabtaab

project Name
Design and Production Shabtaab
Client
Amjadsazan Dornika
category
Graphics , Industrial
type
Packaging , Product
project Year
2021
Product Design
Azadeh Alizadeh
Detail Design For Molding
Saeed Khosravi
Graphic Design
Maryam Hemmatian
Packaging Design
Azadeh Alizadeh
 picture no. 1 of Design and Production Shabtaab
 picture no. 2 of Design and Production Shabtaab
 picture no. 3 of Design and Production Shabtaab
 picture no. 4 of Design and Production Shabtaab
 picture no. 5 of Design and Production Shabtaab
 picture no. 6 of Design and Production Shabtaab
 picture no. 7 of Design and Production Shabtaab
 picture no. 8 of Design and Production Shabtaab
picture no. 1 of Design and Production Shabtaab
picture no. 2 of Design and Production Shabtaab
picture no. 3 of Design and Production Shabtaab
picture no. 4 of Design and Production Shabtaab
picture no. 5 of Design and Production Shabtaab
picture no. 6 of Design and Production Shabtaab
picture no. 7 of Design and Production Shabtaab
picture no. 8 of Design and Production Shabtaab
go back to all projects

You are using on old browser that can't display this website correctly. So, please upgrade it

این وبسایت در مرورگرهای قدیمی که هم اکنون در حال استفاده از آن هستید ، درست نمایش داده نمشود
برای مشاهده وبسایت مرورگر را ارتفاع دهید

close